Psykologia

Muutosta vastustavat voimat

Kun ihminen lähtee syvään muutosprosessiin, liikkuu hänessä voimia, jotka tukevat muutosta, mutta samanaikaisesti aktivoituu myös voimia, jotka pyrkivät vastustamaan pysyvämmän muutoksen syntymistä. Muutosta vastustavista voimista puhutaan loppujen lopuksi yllättävän vähän huomioon ottaen sen, kuinka suurta roolia ne näyttelevät lähes missä… Continue Reading…

Fyysinen kipu & mieli, Psykologia

Turvaton mieli

Ihminen, joka on kasvanut fyysisesti tai psykologisesti turvattomissa olosuhteissa, ei alitajuisesti koe rauhallista ja levollista olotilaa turvallisena. Tietoisen mielen tasolla levollisuus ja rauha on todennäköisesti jotain mitä ihminen kaipaa kovastikin, mutta aivojen tiedostamattomat ja primitiivisemmät osat voivat olla vahvasti toista… Continue Reading…

Uncategorized

Uupumus

Uupumus, mistä siinä on kysymys? Olen oppinut näkemään uupumuksen ennen kaikkea ihmistä jollakin tavoin suojaavana reaktiona. Se on alitajuntamme reaktio johonkin, jonka se kokee oman selviytymisemme kannalta suureksi uhaksi. Ehkä tarpeettoman usein uupumuksen kohdalla korostetaan sitä, miten se kehittyy pitkän… Continue Reading…

Uncategorized

Pieni taakankantaja

Taakankantajan rooli syntyy, kun matkansa alku taipaleella oleva pieni ihminen ajautuu olosuhteisiin, joissa hän joutuu ottamaan tavalla tai toisella liian suurta vastuuta liian varhain. Se voi merkitä sitä, että lapsi joutuu vastaamaan itsestään ja omista tarpeistaan liian varhain. Se voi… Continue Reading…

Uncategorized

Elämä haastaa

Elämä on vaikeaa. Tämä on yksi suurista totuuksista. Kun me tämän todella ymmärrämme ja aidosti hyväksymme, niin elämä ei enää olekaan todella vaikeaa. Näin toteaa vapaasti käännettynä jo edesmennyt Psykiatri Morgan Scott Peck kirjassaan ”The Road less travelled”. Peckin sanoissa… Continue Reading…

Uncategorized

Ahdistus

Ahdistus, mitä se oikein on? Ahdistuksen voi sanoa olevan pelon sukulainen. Pelosta puhutaan yleisimmin reaktiona johonkin ulkoiseen uhkaan. Pelko laukaisee kehossamme monenlaisia tuntemuksia. Sydän alkaa tykyttämään rinnassa, kämmenpohjat hikoavat ja niin edelleen. Freud kutsui näitä kehollisia oireita peloksi, kun ne… Continue Reading…

Uncategorized

Vapaus

Tunnetko olosi vapaaksi? Mitä vapaus sinulle merkitsee? Miltä vapaus tuntuu? Pystytkö aistimaan syvältä sisimmästäsi tämän ehkä kovastikin tukahdutetun tarpeen? Sisäisellä vapaudella tarkoitetaan yleensä mm. ihmisen vapautta valita miten suhtautua asioihin, joita hänelle tapahtuu. Aina emme voi valita olosuhteita, joissa olemme,… Continue Reading…

Uncategorized

Rakkautta kohti

Riitätkö itsellesi sellaisena kuin olet vai etsitkö rakkautta itsesi ulkopuolelta? Mikä ajaa ihmisen hakemaan hyväksyntää toisilta ihmisiltä? Lyhyt ja yksinkertainen vastaus: Jos todellista rakkautta itseään kohtaan ei vielä ole ihmisessä itsessään, pyrkii hän etsimään sitä itsensä ulkopuolelta. Silloin ihmisestä tulee… Continue Reading…

Psykologia

Psykologinen turvan kokemus

Ihmisen on tärkeä kokea tietynlaista tervettä hallinnan tunnetta arjestaan ja kokea voivansa suhteellisesti vaikuttaa siihen mitä  hänen elämässään tapahtuu. Mutta milloin tuo terve hallinnan tunteen tarve muuttuu haitalliseksi kontrolloinniksi? Mikä itse asiassa käynnistää meissä tuon haitallisen kontrollin tarpeen? Kyse on… Continue Reading…